Δευτέρα - Παρασκευή :. 8:00 - 20:00, Σάββατο :. 8:00 - 14:00

Οικιακά Φωτοβολταϊκά: Τιμές Ενέργειας

Η τρέχουσα αποτίμηση της Kwh για Νέα Φωτοβολταϊκά Συστήματα του Ειδικού Προγράμματος (Feed-in Tariff).

Τιμή Πώλησης Mwh

Για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι αυτές που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012 με ημερομηνία 2 Μαΐου 2013 και αφορούν νέες εγκαταστάσεις.

Μήνας / Έτος
Φεβρουάριος 2013
Αύγουστος 2013
Φεβρουάριος 2014
Αύγουστος 2014
Φεβρουάριος 2015
Αύγουστος 2015
Φεβρουάριος 2016
Αύγουστος 2016
Φεβρουάριος 2017
Αύγουστος 2017
Φεβρουάριος 2018
Αύγουστος 2018
Φεβρουάριος 2019
Αύγουστος 2019
Tιμή (ευρώ/MWh)
125,00
125,00
120,00
120,00
115,00
115,00
110,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00

*Η πρώτη στήλη του πίνακα αναφέρεται στον Μήνα/Έτος που γίνεται μετάβαση από την παλιά στη νέα τιμή και αφορά την υπογραφή της σύμβασης Συμψηφισμού.